Текст песни Саламат Садыкова - Орук зарга кетели

Жур эрчишип кетели орук зарга
Сунушумду суранам четке какпа
Суйуубузго жоолугуп айлуу тундо.
Сыйына бир келген < 2) бактыбызга.

Мол булакка баралы ай тоскону
Ат жанында шамалда ойношкону.
Кечикпейли бир келген бактыбыздан.
Орук зарга кетели < 2) макул болчу

Каректерге жашырып суйуубузду
Орук зарга чачалы кулкубузду.
Жылдыздарды чакырып койнубузга.
Откоролу экоолоп < 2) тунубузду.

Саламат Садыкова - Орук зарга кетели