Текст песни HaBanot Nechama - Liyot so far

מפליאה ומאיירת חיי בכל עת
מנשימה את נשמתי
משמיעה את הגיגיי

יש בי אהבה בלי די

ימים כלילות ר רוצה לא להיות
למתנה, המתנה המותנית באהבה
נשמה חשוכה
תן לי אותך ולא ר אם
תן אהבה בלי תנים בלי תנאים

So far, you see the light
You cry, you don't know why
Its joy, its happiness
The rainbow makes you feel high
So far, you see the sky.

אולי אלבש גלימה זוהרת
אגדיל עביי ארחיב מימדי
גם זה לא ישמיע אותי וודאי
ואם אפוץ לגובה מעבר לאופ
אולי גם זה לא יזיז להם את הדופ
מה עוד אעשה כדי לעלות
הדרך שלי, לעבוד, לעבוד,
לאבד לאיבוד,
כל שבישתי לתת הלך לאיבוד
האם אתרס ואתפזר לאנחות
או כך ביום ממשיך להיות
ודרך ארוכה מתישה וסומה
ולאן?
אינני מבלת אותה
אולי חשבתי צת יותר מדי
עלי לעשות דרכי
שכחתי מעה
אני סתם סתם
מהלכת על פני האדמה
לא חזה בעוצמה
מתבזבזת על עוד פה בבור
או ללכת לסרט
הבריחה מאהבה עצמית גורלית
כל

Рекомендуем послушать