Текст песни Илhам Шакиров - Энкэй, синен куллар

Синен куллар мине соя соя
Бишеклэргэ салган куллар ул,
Сонгы телемнэрен мина биреп,
Узе коры калган куллар ул.
Сонгы телемнэрен мина биргян,
Энкэй, синен ???????? куллар ул.

Синен куллар керлэремне юып,
Тупасланып беткэн куллар ул,
Утта пешеп, салкыннарда ошеп,
Сояллэнеп беткэн куллар ул,
Утта пешеп, салкыннарда ошеп,
Сояллэнеп беткэн куллар ул.

Ун биш яшлек кызлар кулынада
Алмаштермын Энкей кулынне
Шул кулар белян таген бер кат ????
Иркялячай??????Энкей кулынне.

Синен куллар мине соя соя
Бишеклэргэ салган куллар ул,
Сонгы телемнэрен мина биреп,
Узе коры калган куллар ул.
Шул кулар белян таген бер кат
Иркялячай Энкей кулынне.

Илhам Шакиров - Энкэй, синен куллар