Текст песни Ильдар Асман и Гульфия - прости меня любимый

сокин тун англадим бугун
уни юкатим юкатим баткул
сокин тун англадим бугун
уни юкатим юкатим баткул

тун ничи юк
мин сивган ёр
бир умирга озор аелабкити бидор
тун ничи юк
мин сивган ёр
бир умирга озор аелабкити бидор

аеткин тун недир гунохим мнга
аеткин тун свмасдан свмасдансваллагандаур
суз бириб сузларим дан калбиму
касам ичиб алдадиу

сокин тун англадим бугун
уни юкатим юкатим баткул
сокин тун англадим бугун
уни юкатим юкатим баткул

биламан додларим бифоеда
ликин тун начора
синдан ортик дадларимни кимга хам антам мин бичора

ёлгизман бугун дардим щу дуркун мани мафтунак илди щунга махкум
согиниб бугун ёримни щутун
кутим юлларига булиб интизор

сокин тун англадим бугун
уни юкатим юкатим баткул
сокин тун англадим бугун
уни юкатим юкатим баткул

Ильдар Асман и Гульфия - прости меня любимый