Текст песни Земфира - Ее звали Мечтой

Её звали мечтой
Он хотел убежать
Да не сумел
И звонили звонки
Через все позвонки
Так как он хотел

Проигрыш

Да да я читала да
Он хотел убежать
Да не сумел
Её звали мечтой
Её звали мечтой
Да так он хотел

Да я читала не о чём
Да да да да
Её звали мечтой
Её звали мечтой
Её звали мечтой

Земфира - Ее звали Мечтой