Текст песни Альберт Узденов - Къарт атамы осияты

Чууакъ кёкден кёлек тигип кийсенг да,
Джулдузладан тюйме этип тиксенг да,
Сен ыйлыкъма атанг кийген кийимге,
Къапталында аны халы тюймеге

Сен ыйлыкъма топуракъ башлы юйлеге,
Сен ыйлыкъма атанг ёсген тийреге,
Сени сыйынг, намысынг да - алада,
Джашасанг да накъут-налмаз къалада

Чий алтындан чурукъланы кийсенг да,
Джанынг саудан эсгертменги кёрсенг да,
Сен ыйлыкъма атанг кийген чабыргъа,
Ахлуларынг сенге къазар къабыргъа

Башха халкъны тебен этиб кюрешсенг,
Тукъум сайлап халкъны эки юлешсенг,
Ана тилни учуз этип сёлешсенг,
Адамлыгъынг джокъду, анга ыйлыкъ сен

Бир онгсузну аякъ тюпге теплесенг,
Сыйсыз ишни этгенлеге сый берсенг,
Джолоучугъа сатып берсенг айранны,
Таулу тюйюлсе, ким эсенг да, бил аны

Чагъыр ичип, таулума - деп къычырсанг,
Джутлугъунг бла дуния малгъа сатылсанг,
Намыс, адет кете барыр сенден кенг,
Сагъыш эт да, бу затлагъа ыйлыкъ сен

Туудукъларым, сизден ахыр тилегим
Эки кесек болгъан мени джюрегим -
Бирге болсакъ Къарачайым, Малкъарым,
Къычырырсыз, эшитирча къабырым

Альберт Узденов - Къарт атамы осияты

Рекомендуем послушать